Catena Media delårsrapport oktober-december 2018

Catena Media delårsrapport oktober-december 2018

Här nedan följer Catena Media ABs delårsrapport för kvartal 4 2018. Intäkter och EBITA ökar medan EBITA marginalen minskar. Bolaget berättar att man ska bli mindre förvärvsintensiva till förmån för organisk tillväxt. Förvärvsverksamheten ska dock fortgå – med fokus på större transaktioner där tydlig affärsnytta ska tillföras befintlig organisation.

OKTOBER–DECEMBER 2018
(JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2017)

• Intäkterna ökade med 36 procent till 27,3 m miljoner euro
(20,1)
• EBITDA ökade med 17 procent till 12,0 miljoner euro (10,3),
vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 44 procent (52)
• Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader,
ökade med 8 procent till 12,0 miljoner euro (11,1), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 44 procent (55)
• Kassaflödet ifrån den löpande verksamheten uppgick till
11,5 miljoner euro (10,9)
• Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till
127 805 (113 258), vilket motsvarar en ökning med 13 procent
• Resultatet per aktie uppgick till 0,22 euro (0,12) före utspädning
• Resultatet per aktie uppgick till 0,21 euro (0,11) efter utspädning

JANUARI–DECEMBER 2018
(JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2017)

• Intäkterna ökade med 55 procent till 105,0 miljoner euro
(67,7)
• EBITDA ökade med 47 procent till 47,8 miljoner euro (32,6),
vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 46 procent (48)
• Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader,
ökade med 39 procent till 50,1 miljoner euro (36,1), vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 48 procent (53)
• Kassaflödet ifrån den löpande verksamheten uppgick till
40,7 miljoner euro (27,8)
• Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till
539 475 (385 642), vilket motsvarar en ökning med 40 procent
• Resultatet per aktie uppgick till 0,56 euro (0,40) före utspädning
• Resultatet per aktie uppgick till 0,52 euro (0,40) efter
utspädning

Catena Media delårsrapport oktober-december 2018
Catena Media delårsrapport oktober-december 2018

LÄS ÄVEN: Datum Q4 rapporter igaming bolag i Sverige