Enlabs delårsrapport oktober-december 2018

Enlabs delårsrapport oktober-december 2018

Här nedan följer Enlabs ABs delårsrapport för kvartal 4 2018. Intäkterna ökar med 16,1 procent under Q4 2018 jämfört med föregående års Q4 rapport. Antalet aktiva kunder ökar med 18 procent under perioden. Bolaget ändrar namn under perioden Från Nordic Leisure till Enlabs och lanserar varumärket optibet i Litauen.

Enlabs delårsrapport för kvartal 4 2018

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018
• Organisk tillväxt jämfört med föregående kvartal om 17,5%
• Intäkterna uppgick till 8,92 MEUR (7,69), en ökning med 16,1%
• Spelintäkterna ökade med 24,3% till 8,04 MEUR (6,47)
• Antalet aktiva kunder var 37 087 (31 411), en ökning med 18%
• Deponeringar uppgick till 23,8 MEUR (16,7), en ökning med 43%
• Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 92,4%
• Mobila intäkter stod för 54% (47) av de totala spelintäkterna
• Mediaintäkterna uppgick till 0,77 MEUR (1,11), en minskning med 31%
• EBITDA 2,88 MEUR (2,67)
• EBITDA-marginal 32,2% (34,7%)

Helåret 1 januari – 31 december 2018
• Intäkterna uppgick till 30,6 MEUR (23,5), en ökning med 30,4%
• Spelintäkterna ökade med 31,7% till 26,7 MEUR (20,3)
• Intäkterna från reglerade marknader uppgick till 90,8%
• EBITDA uppgick till 9,40 MEUR (6,74), justerad EBITDA 9,94 MEUR (6,74)
• EBITDA-marginal 30,7% (28,7), justerad EBITDA-marginal 32,5% (28,7)
• Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,01 MEUR (5,26), justerad EBIT 7,82 MEUR (5,26)
• EBIT-marginal 22,9% (22,4), justerad EBIT-marginal 25,5% (22,4)

Händelser under perioden
• Namnändring från Nordic Leisure till Enlabs
• Godkänd spellicensansökan i Sverige
• Optibet lanserat i Litauen
• Viktiga tillskott och förändringar inom ledningsgruppen

Händelser efter perioden
• Utvecklat BestBet till ett flagshipvarumärke inom Media
• Fortsatt förstärkning i ledningsgruppen i form av ny Head of Legal

Enlabs delårsrapport för kvartal 4 2018
Enlabs delårsrapport för kvartal 4 2018

LÄS ÄVEN: Datum Q4 rapporter igaming bolag i Sverige