Kindred Group delårsrapport oktober-december 2018

Kindred Group delårsrapport oktober-december 2018

Här nedan följer Kindred Groups delårsrapport för kvartal 4 och helåret 2018. Under fjärde kvartalet 2018 har bolaget satt all-time high I aktiva kunder. Detta har resulterat i rekord i spelöverskott, rapporterar bolaget.

Kolla in hos några av Kindred Groups varumärken:

Maria Casino
Unibet

Kindred Group delårsrapport för kvartal 4 2018 samt helåret 2018

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018 samt helåret 2018

Spelöverskottet uppgick till 250,1 (238,0) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2018 och till 907,6 (751,4) miljoner GBP för helåret 2018.

Underliggande EBITDA för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 58,8 (74,5) miljoner GBP och 203,7 (185,0) miljoner GBP för helåret 2018.

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 45,0 (55,9) miljoner GBP och 149,5 (132,0) miljoner GBP för helåret 2018.

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 39,3 (50,8) miljoner GBP och 131,6 (117,4) miljoner GBP för helåret 2018.

Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0,173 (0,223) GBP och för perioden helåret 2018 till 0,580 (0,516) GBP.

Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 568 574 (1 329 124).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,496 (0,551) GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 5,92 (6,48) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 112,5 (125,6) miljoner GBP vilket motsvarar 75 procent av koncernens fria kassaflöde för 2018. Utdelningen kommer att utbetalas i två lika stora delar för att underlätta en effektivare likviditetshantering.

Händelser under perioden
Under fjärde kvartalet ökade spelöverskottet från mobilen med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet förra året och uppgick till 74 procent av vårt totala spelöverskott. Av koncernens spelöverskott kom 45 procent från lokalt reglerade marknader. För helåret 2018 ökade spelskatten med 40 procent med en EBITDA-marginal på 22 procent vilket visar koncernens förmåga att absorbera spelskatter genom fokus på skalbarhet och kostnadskontroll.”

Händelser efter perioden
Den 1 januari startade vi framgångsrikt med fem av våra varumärken under den nya lokala licensen i Sverige och vi har också fortsatt att lägga grunden i USA i början av året med avtalet i Pennsylvania. Koncernen förberedde i god tid för öppnandet av den svenska marknaden och började bygga upp kundbasen genom bonuserbjudanden och marknadsinvesteringar redan från starten av fotbolls-VM förra året.

”Under perioden från den 1 januari till den 10 februari 2019 var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 17 procent högre (18 procent i fasta växelkurser) jämfört med hela första kvartalet förra året”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

Kindred Group delårsrapport oktober-december 2018
Kindred Group delårsrapport oktober-december 2018

LÄS ÄVEN: Datum Q4 rapporter igaming bolag i Sverige