LeoVegas delårsrapport oktober-december 2018

LeoVegas delårsrapport oktober-december 2018

Här nedan följer LeoVegas delårsrapport oktober-december 2018.
Intäkterna ökade med 25 procent under kvartalet. EBITA marginalen uppgick till 9,6 procent vilket är något högre än föregående års Q4 rapport om 9,0 procent. Bolagets VD Gustav Hagman berättar att bolagets varumärke Pixel.bet i januari 2019 tilldelats licens på den svenska marknaden. Pixel.bet har ambitionen att bli den ledande aktören inom esports betting på den svenska marknaden. Vidare skjuter LeoVegas på de finansiella målen från 2020 till 2021 på grund av utvecklingen på den brittiska marknaden.

OKTOBER–DECEMBER 2018
(JÄMFÖRT MED OKTOBER–DECEMBER 2017)

Intäkterna ökade med 25 procent till 84,5 MEUR (67,8).
Den organiska tillväxten i lokala valutor var 7 procent. Organisk tillväxt i lokala valutor exklusive Storbritannien var 14 procent.
EBITDA uppgick till 8,1 MEUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal om 9,6 procent (9,0).
Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 33 procent (29) av total NGR.
Antalet deponerande kunder uppgick till 327 156 (253 299), en ökning med 29 procent.
Antalet återkommande deponerande kunder uppgick 181 747 (124 890), en ökning med 46 procent.
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 EUR (0,02) samt 0,22 EUR (0,01) efter utspädning.

Händelser under kvartalet
LeoVegas har ansökt om spellicens för den spanska marknaden. Godkännande och implementation beräknas ske under första halvåret 2019.
LeoVegas var bland de första operatörerna att få spellicens för både casino och sportspel i Sverige.

Händelser efter kvartalets slut
LeoVegas skjuter på de finansiella målen från 2020 till 2021 på grund av utvecklingen på den brittiska marknaden. Färdriktningen står dock fast med finansiella mål i absoluta tal om att nå 600 MEUR i intäkter och 100 MEUR i EBITDA.
Koncernens varumärke Pixel.bet tilldelades licens för casino och sportspel online i Sverige.
Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1,20 SEK per aktie (1,20) att utbetalas vid två tillfällen under året.
Intäkter uppgick till 28,7 MEUR (24,8) i januari motsvarande en tillväxttakt på 16 procent.

LeoVegas delårsrapport oktober-december 2018
LeoVegas delårsrapport oktober-december 2018

LÄS ÄVEN: Datum Q4 rapporter igaming bolag i Sverige